มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

188 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310162
ชื่อโรงเรียน วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านค่าย ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0-3537-7479
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 18 12 30
อนุบาล 3 10 14 24
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 7 18
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 9 23
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 6 17
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 15 28
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 14 25
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 15 23
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0