มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

46 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

7 ห้อง

ห้องเรียน

7 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310164
ชื่อโรงเรียน วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)
ที่อยู่ หมู่ 5 บางนางร้า ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0-3530-1728
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 6 3 9
อนุบาล 3 4 1 5
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 2 6
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 2 6
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 4 11
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 2 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 4
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0