มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

51 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดศรีภวังค์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310165
ชื่อโรงเรียน วัดศรีภวังค์
ที่อยู่ หมู่ 1 คลองสาร ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 4 4 8
อนุบาล 3 1 3 4
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 3 9
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 3 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 6 11
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 3 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 5 8
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 4 4
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0