มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

187 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310166
ชื่อโรงเรียน วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านทับน้ำ ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0-3573-5632
แฟกต์ 35780666

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 16 9 25
อนุบาล 3 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 9 18
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 10 17
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 6 15
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 9 15
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 7 16
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 6 13
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 3 14
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 6 22
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 9 10
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0