มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

92 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดบ้านม้า

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310167
ชื่อโรงเรียน วัดบ้านม้า
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านม้า ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0-3577-7615
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 4 2 6
อนุบาล 3 11 4 15
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 4 14
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 6 12
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 4 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 3 15
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 4 11
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 4 15
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0