มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

130 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

9 ห้อง

ห้องเรียน

9 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดโพธิ์ทอง

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310168
ชื่อโรงเรียน วัดโพธิ์ทอง
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านป่า ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0-3577-7581
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 3 7 10
อนุบาล 2 6 7 13
อนุบาล 3 3 7 10
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 9 20
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 4 13
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 10 18
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 10 17
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 4 13
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 6 16
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0