มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

122 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดไก่

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310170
ชื่อโรงเรียน วัดไก่
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านแจ้ง ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0-3538-9217
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 6 6 12
อนุบาล 3 8 6 14
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 8 11
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 7 20
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 3 12
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 11 17
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 9 18
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 6 18
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0