มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

40 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

7 ห้อง

ห้องเรียน

7 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดดอกไม้

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310171
ชื่อโรงเรียน วัดดอกไม้
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านแจ้ง ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 035-333717
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0
อนุบาล 3 5 2 7
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 0 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 3 7
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 5 6
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 3 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 3 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0