มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

76 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดเกาะเลิ่ง

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310174
ชื่อโรงเรียน วัดเกาะเลิ่ง
ที่อยู่ หมู่ 1 เกาะเลิ่ง ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ -
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 6 3 9
อนุบาล 3 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 2 7
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 8 11
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 1 6
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 1 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 4 10
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0