มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

87 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดจอมเกษ

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310175
ชื่อโรงเรียน วัดจอมเกษ
ที่อยู่ หมู่ 2 ขยาย ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ -
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 4 5 9
อนุบาล 3 8 4 12
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 3 7
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 5 13
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 6 10
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 5 13
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0