มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

88 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดนนทรีย์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310176
ชื่อโรงเรียน วัดนนทรีย์
ที่อยู่ หมู่ 8 นนทรีย์ ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 35789211
แฟกต์ 35780211

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 7 7 14
อนุบาล 3 4 6 10
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 9 19
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 1 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 3 9
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 6 12
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 1 10
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 5 10
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0