มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

156 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดพระงาม

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310178
ชื่อโรงเรียน วัดพระงาม
ที่อยู่ หมู่ 1 พระงาม ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0-35377277
แฟกต์ 0

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 9 12 21
อนุบาล 3 9 9 18
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 13 23
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 10 15
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 10 23
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 5 14
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 13 28
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0