มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

95 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

9 ห้อง

ห้องเรียน

9 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดโพธิ์หอม

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310181
ชื่อโรงเรียน วัดโพธิ์หอม
ที่อยู่ หมู่ 3 โพธิ์สามต้น ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0-3575-0061
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 5 6 11
อนุบาล 2 6 10 16
อนุบาล 3 4 4 8
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 5 9
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 5 15
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 5 9
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 1 8
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 9 16
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 1 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0