มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

150 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดดาวคะนอง

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310182
ชื่อโรงเรียน วัดดาวคะนอง
ที่อยู่ หมู่ 1 โพธิ์สามต้น ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์ติดต่อ 0-3573-6359
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 3 2 5
อนุบาล 3 3 5 8
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 3 16
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 8 19
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 8 18
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 6 12
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 3 10
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 3 14
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 5 13
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 9 15
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 6 20
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0