มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

68 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310214
ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)
ที่อยู่ หมู่ 6 สำพะเนียง ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
เบอร์ติดต่อ 0-3538-6118, 0-
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 3 1 4
อนุบาล 3 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 6 10
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 2 10
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0