มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

107 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดท้าวอู่ทอง

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310217
ชื่อโรงเรียน วัดท้าวอู่ทอง
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
เบอร์ติดต่อ 0-3538-6122, 0-
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 9 6 15
อนุบาล 3 3 6 9
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 6 11
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 8 22
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 5 14
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 8 12
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 8 11
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0