มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

80 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดนครโปรดสัตว์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310219
ชื่อโรงเรียน วัดนครโปรดสัตว์
ที่อยู่ หมู่ 3 คลองน้อย ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
เบอร์ติดต่อ 35768609
แฟกต์ 35768609

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 4 6 10
อนุบาล 3 7 7 14
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 2 10
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 10
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 5 9
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 1 7
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 1 10
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 5 10
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0