มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

33 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดไก่เตี้ย

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310220
ชื่อโรงเรียน วัดไก่เตี้ย
ที่อยู่ หมู่ 5 ท้องลาด ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
เบอร์ติดต่อ 0-3538-6498,0-3
แฟกต์ 35386498

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 1 5 6
อนุบาล 3 2 2 4
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 4
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 1 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 2 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 1 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 1 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0