มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

103 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน โพธิ์ราษฎร์บำรุง

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310221
ชื่อโรงเรียน โพธิ์ราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ หมู่ 5 สองห้อง ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
เบอร์ติดต่อ 0-3576-9058
แฟกต์ 35769058

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 6 3 9
อนุบาล 3 2 6 8
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 7 9
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 6 9
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 2 7
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 1 10
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 2 8
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 3 11
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 9 15
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0