มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

194 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดภาชี

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310242
ชื่อโรงเรียน วัดภาชี
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านนายี่ ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์ติดต่อ 0-3577-2354
แฟกต์ 0-3577-2354

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 8 8 16
อนุบาล 3 10 10 20
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 17 32
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 10 21
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 9 27
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 13 26
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 17 30
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0