มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

330 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

10 ห้อง

ห้องเรียน

10 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310243
ชื่อโรงเรียน วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านวัด ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์ติดต่อ 0-3531-1281
แฟกต์ 35311281

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 14 23 37
อนุบาล 3 25 18 43
ประถมศึกษาปีที่ 1 23 21 44
ประถมศึกษาปีที่ 2 21 22 43
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 32 49
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 23 41
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 20 36
ประถมศึกษาปีที่ 6 20 17 37
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0