มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

124 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดหนองบัว

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310246
ชื่อโรงเรียน วัดหนองบัว
ที่อยู่ หมู่ 5 หนองบัว ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์ติดต่อ 035-775080
แฟกต์ 35775080

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 9 11 20
อนุบาล 3 5 8 13
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 11 23
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 7 13
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 9 13
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 6 17
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 8 14
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 7 11
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0