มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

107 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดนาอุ่น

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310249
ชื่อโรงเรียน วัดนาอุ่น
ที่อยู่ หมู่ 4 ไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์ติดต่อ 0-35772251
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 5 8 13
อนุบาล 3 5 5 10
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 4 17
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 6 18
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 5 15
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 5 13
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 6 11
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 5 10
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0