มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

106 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดอุทการาม

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310251
ชื่อโรงเรียน วัดอุทการาม
ที่อยู่ หมู่ 4 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์ติดต่อ 035-311282
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 6 10 16
อนุบาล 3 5 10 15
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 6 14
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 10 17
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 5 10
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 6 12
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 7 11
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0