มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

224 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน ตะโกดอนหญ้านาง

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310252
ชื่อโรงเรียน ตะโกดอนหญ้านาง
ที่อยู่ หมู่ 2 ตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์ติดต่อ 35774079
แฟกต์ 35774079

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 5 14 19
อนุบาล 3 6 11 17
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 15 24
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 7 14
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 7 17
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 10 23
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 9 19
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 11 26
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 8 24
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 9 21
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 9 20
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0