มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

174 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดหนองเป้า

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310255
ชื่อโรงเรียน วัดหนองเป้า
ที่อยู่ หมู่ 1 หนองเป้า ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์ติดต่อ 0-3531-1356,0-3
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 7 6 13
อนุบาล 3 10 9 19
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 14 28
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 8 18
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 12 20
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 12 26
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 13 26
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 13 24
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0