มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

209 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน ชุมชนวัดระโสม

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310257
ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดระโสม
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านระโสม ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์ติดต่อ 923135544
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 9 6 15
อนุบาล 3 5 3 8
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 11 19
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 6 19
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 8 13
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 14 23
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 7 14
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 9 21
มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 20 34
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 9 22
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 9 21
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0