มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

146 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดผดุงธรรม

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310259
ชื่อโรงเรียน วัดผดุงธรรม
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านใหม่ ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์ติดต่อ
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 8 8 16
อนุบาล 3 15 8 23
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 5 15
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 7 14
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 9 20
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 9 18
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 7 18
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0