มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

134 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดหนองนาง

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310260
ชื่อโรงเรียน วัดหนองนาง
ที่อยู่ หมู่ 9 หนองนาง ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์ติดต่อ 0-35-750-085
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 3 8 11
อนุบาล 3 9 10 19
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 9 17
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 13 23
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 6 18
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 8 16
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 8 18
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0