มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

76 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดโคกสังข์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310264
ชื่อโรงเรียน วัดโคกสังข์
ที่อยู่ หมู่ 7 โคกสังข์ ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์ติดต่อ 0-3531-2265
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 6 1 7
อนุบาล 3 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 8 11
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 6 12
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 2 9
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 9 13
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 4 10
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 3 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0