มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

229 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน บ้านดอนข่อย

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310265
ชื่อโรงเรียน บ้านดอนข่อย
ที่อยู่ หมู่ 10 ดอนข่อย ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
เบอร์ติดต่อ 0-3577-4206
แฟกต์ 0-3577-4206

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 11 11 22
อนุบาล 3 14 10 24
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 7 10
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 9 19
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 10 21
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 11 26
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 8 19
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 7 23
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 11 21
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 11 23
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 9 21
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0