มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

147 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดปากคลอง (ประชา88)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310266
ชื่อโรงเรียน วัดปากคลอง (ประชา88)
ที่อยู่ หมู่ 6 หัวไผ่ ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์ติดต่อ 0-3538-9156
แฟกต์ 0-3538-9156

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 7 5 12
อนุบาล 3 11 4 15
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 9 19
ประถมศึกษาปีที่ 2 20 13 33
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 8 18
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 6 18
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 5 16
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 4 16
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0