มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

57 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310268
ชื่อโรงเรียน วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)
ที่อยู่ หมู่ 3 388 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์ติดต่อ 0-3538-9215
แฟกต์ 0-3538-9215

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 2 3 5
อนุบาล 3 3 8 11
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 1 4
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 8 10
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 10
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 2 6
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 4 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0