มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

176 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน ชุมชนวัดสุเมธ

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310269
ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดสุเมธ
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์ติดต่อ 0-35337087
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 7 6 13
อนุบาล 3 12 9 21
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 6 16
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 7 19
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 2 13
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 2 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 11 19
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 8 17
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 6 14
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 12 22
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0