มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

71 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310271
ชื่อโรงเรียน วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
ที่อยู่ หมู่ 2 กะทุ่ม ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์ติดต่อ 817956660
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 3 3 6
อนุบาล 3 6 2 8
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 11
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 6 7
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 6 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 9 13
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0