มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

49 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดโพธิ์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310275
ชื่อโรงเรียน วัดโพธิ์
ที่อยู่ หมู่ 4 โรงช้าง ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์ติดต่อ 0-3590-2479
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 4 3 7
อนุบาล 3 4 2 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 4 5
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 2 7
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 5 6
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 3 7
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 4
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 2 7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0