มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

90 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310277
ชื่อโรงเรียน วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านขวาง ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์ติดต่อ 035-902668
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 2 3 5
อนุบาล 3 5 6 11
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 4 10
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 0 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 3 10
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 2 6
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 4 11
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 4
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 4 11
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 4 7
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 6 11
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0