มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

119 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310278
ชื่อโรงเรียน วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
ที่อยู่ หมู่ 3 ท่าตอ ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์ติดต่อ 945416932
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 10 5 15
อนุบาล 3 8 8 16
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 8
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 5 9
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 2 5
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 4 10
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 6 13
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 5 12
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 5 14
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 5 8
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0