มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

187 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310281
ชื่อโรงเรียน วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านโพธิ์ ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์ติดต่อ 35769269
แฟกต์ 35768048

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 7 7 14
อนุบาล 3 7 10 17
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 4 11
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 9 16
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 5 14
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 6 12
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 13 22
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 11 20
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 6 16
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 14 32
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0