มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

102 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310282
ชื่อโรงเรียน วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
ที่อยู่ หมู่ 4 เจ้าปลุก ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์ติดต่อ 035-769580
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 7 5 12
อนุบาล 3 14 11 25
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 9 13
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 11 18
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 3 7
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 4 12
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 3 7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0