มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

81 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดวงษ์สวรรค์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310309
ชื่อโรงเรียน วัดวงษ์สวรรค์
ที่อยู่ หมู่ 4 คลอง 27 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ -
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 5 8 13
อนุบาล 3 8 5 13
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 5 9
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 4 6
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 3 12
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 0 6
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 4 10
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0