มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

136 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

9 ห้อง

ห้องเรียน

9 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน กลางคลอง 27

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310310
ชื่อโรงเรียน กลางคลอง 27
ที่อยู่ หมู่ 3 คลอง 27 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 0-3535-5040
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 9 10 19
อนุบาล 2 14 11 25
อนุบาล 3 10 7 17
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 9 14
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 4 9
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 3 10
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 4 13
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0