มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

140 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน คอตันคลอง 27

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310311
ชื่อโรงเรียน คอตันคลอง 27
ที่อยู่ หมู่ 6 คลอง 27 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ -
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 10 7 17
อนุบาล 3 8 9 17
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 11 18
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 9 19
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 10 19
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 10 16
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 10 17
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 9 17
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0