มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

342 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

14 ห้อง

ห้องเรียน

14 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน บ้านลำแดง

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310312
ชื่อโรงเรียน บ้านลำแดง
ที่อยู่ หมู่ 3 ลำแดง ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 035-799104
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 12 16 28
อนุบาล 3 15 10 25
ประถมศึกษาปีที่ 1 19 11 30
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 12 28
ประถมศึกษาปีที่ 3 21 13 34
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 12 26
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 13 28
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 11 26
มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 11 31
มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 19 37
มัธยมศึกษาปีที่ 3 26 23 49
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0