มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

228 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

11 ห้อง

ห้องเรียน

11 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310313
ชื่อโรงเรียน จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
ที่อยู่ หมู่ 1 วัดตาดง ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 0-3579-9218
แฟกต์ 0-3579-9218

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 4 12 16
อนุบาล 3 12 13 25
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 12 27
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 18
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 11 18
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 7 16
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 11 25
ประถมศึกษาปีที่ 6 21 13 34
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 5 11
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 7 18
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 10 20
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0