มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

459 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

15 ห้อง

ห้องเรียน

15 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310314
ชื่อโรงเรียน วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
ที่อยู่ หมู่ 6 เสาวังคา ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 0-3526-9466
แฟกต์ 0-3526-9466

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 14 9 23
อนุบาล 2 31 22 53
อนุบาล 3 28 25 53
ประถมศึกษาปีที่ 1 16 22 38
ประถมศึกษาปีที่ 2 26 26 52
ประถมศึกษาปีที่ 3 19 12 31
ประถมศึกษาปีที่ 4 19 15 34
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 24 43
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 22 34
มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 12 32
มัธยมศึกษาปีที่ 2 25 15 40
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 9 26
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0