มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

126 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310316
ชื่อโรงเรียน บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)
ที่อยู่ หมู่ 2 - ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 0-3525-4013
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 4 11 15
อนุบาล 3 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 8 14
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 4 14
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 9 15
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 13 19
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0