มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

170 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน บ้านบ่อตาโล่

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310317
ชื่อโรงเรียน บ้านบ่อตาโล่
ที่อยู่ หมู่ 4 บ่อตาโล่ ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 0-3527-5010
แฟกต์ 35275010

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 8 11 19
อนุบาล 3 9 7 16
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 9 18
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 10 25
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 11 18
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 14 30
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 8 22
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 12 22
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0