มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

63 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310318
ชื่อโรงเรียน วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
ที่อยู่ หมู่ 9 ห้วยจระเข้ ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 927178911
แฟกต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 4 4 8
อนุบาล 3 4 1 5
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 5 11
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 0 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 3 11
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 5 11
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 1 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0