มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(ท่าวาสุกรี) 

188 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

8 ห้อง

ห้องเรียน

8 คน

ผู้บริหารและครู

ข้อมูลของโรงเรียน มุสลิมบำรุง

สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รหัสสถานศึกษา 1014310319
ชื่อโรงเรียน มุสลิมบำรุง
ที่อยู่ หมู่ 5 รางน้ำใส ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ 0-3527-1797
แฟกต์ -

ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ดาวน์โหลดข้อมูล

ปีการศึกษา

ระดับ นักเรียน(ชาย) นักเรียน(หญิง) รวม
อนุบาล 1 0 0 0
อนุบาล 2 13 13 26
อนุบาล 3 17 8 25
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 16 30
ประถมศึกษาปีที่ 2 19 18 37
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 7 18
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 9 17
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 10 19
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 5 16
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0